مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Windows A - 1GB Disk Space
10GB Bandwidth
PLESK Control panel
Windows 2008 r2
ASP.net 4.5, MS SQL, MySQL,PHP
email, FTP
99.9% Uptime
Rs: 1500/- Year

Windows B - 5GB Disk Space
50GB Bandwidth
PLESK Control panel
Windows 2008 r2
ASP.net 4.5, MS SQL, MySQL,PHP
email, FTP
99.9% Uptime
Rs: 4200/- Year

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.228.35) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution