مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
JSP VPS A - 1GB RAM
40GB Disk Space
1TB bandwidth
1 IPV4 Address

JSP VPS B - 2GB RAM
6GB Disk Space
1.25TB bandwidth
1 IPV4 Address

JSP VPS C - 4GB RAM
100GB Disk Space
1.5TB barbdwidth
2 IPV4 Address

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.224.2.123) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution